Hipervantilasyon ve sığ su bayılması (Blackout)

Hiperventilasyon ve Sığ Su Bayılması (Blackout) Ek teçhizatı bulunmayan bir cankurtaran, yalnızca kanındaki ve solunum yollarındaki ölü boşlukta bulunduğu kadar oksijen stoğuna sahiptir. Dalma süresini uzatmak için, kandaki oksijen miktarı (O2) daha çok ve derin nefes alıp verilerek etkin bir şekilde arttırılamaz. Normal şartlar altında hemoglobinin oksijen doyumu (hemoglobin : oksijen taşıyıcısı) yaklaşık olarak %98’dir. […]