Arama Kurtarma Dalışı Uzmanlık Kursu

Arama Kurtarma Dalışı Uzmanlık Kursu

Arama Kurtarma Dalışı Uzmanlık Kursu, katılımcıları emniyetli bir şekilde kaybolmuş bir cismi arayıp bulmak ve uygun yardım ile yüzeye çıkarmak için gerekli bilgi ve becerileri öğretmek üzere dizayn edilmiştir.

Bu kurs  sportif dalıcılara yönelik düzenlenmiştir ve kişilerin suda kaybettikleri özel malzemelerini yada araçlarını bulabilmelerini sağlamak amaçlıdır.

1. KURSUN AMAÇLARI

1.Güvenli bir şekilde Arama kurtarma dalışı yapabilmek için gerekli planlama, hazırlık ve uygulama aşamalarını dalıcıya öğretmek becerilerini geliştirmek ve dalıcının konuya merakını uyandırmak

2.Arama Kurtarma dalışı için gerekli özel ekipmanların kullanımını öğretmek.

3.Bu dalışlarda ki acil durum uygulamalarını gözden geçirmek.

2. BAŞVURU KOŞULLARI

1.Minimum yaş                   : 15 yaş

2.Bröve düzeyi                    : CMAS İki Yıldız Dalıcı Brövesi veya denk bir bröve

3.Kayıtlı dalış adedi            : En az 20 kayıtlı dalış olmalı

4.Dalış sayısı (minimum)     : 4 (Eğitim programı içerisinde, ilk iki dalış teorik eğitimlerden önce

yapılabilir fakat son ikisi teorik eğitimler sonrası  tamamlanmalı.)

5.Diğer                                : Dalış için alınmış sağlık raporu tarihi 1 seneyi geçmemiş olmalı

3. MAKSİMUM KURSİYER / DALICI ORANLARI

1.ci Dalış                : 4K/1E

2.ci Dalış                : 4K/1E

3.cü Dalış                : 4K/1E

4.cü Dalış               : 4K/1E

Eğitmene yardımcı olacak 1 asistan varsa guruba 2 kişi daha ilave edilebilir

Not: Asistan seviyesi minumum 3* Cmas Dalıcıdır)

4. UZMAN EĞİTMEN / ASİSTAN NİTELİKLERİ

1.Uzman Eğitmen :

a) Bröve düzeyi    :   TSSF / CMAS 2 Yıldız Eğitmen veya 3 Yıldız Eğitmen olmalı.

b) Tecrübe              :

 • Türkiye Sualtı Federasyonu’nun  aktif eğitmeni olmalı.
 • En az 200 kayıtlı dalışı ve en az 10 kayıtlı Arama kurtarma dalışı olmalı ve beceri ve tecrübesini   belgelemeli
 • Federasyonun standart arama kurtarma dalışı kurs müfredatını uygulamalı

2.Asistan:

a) Bröve Düzeyi   :   En az TSSF / CMAS 3 Yıldız  Balıkadam.

b) Tecrübe           :    · Toplamda en az 100 kayıtlı dalışı olmalı.

· En az 4 adet kayıtlı arama kurtarma dalışı olmalı.

5. KURS ÖZEL KOŞULLARI

Dalışlar:

1.Dalışlar bir günde maksimum iki adet olmak şartı ile iki günde bitirilebilir.

2.Eğitim dalışları için inilecek maksimum derinlik 40 metredir. Tavsiye edilen derinlik 6 ile 18 metre arasıdır. 18 yaşından küçük olanlar için maksimum derinlik 24 metredir.

3.Dalışları arama kurtarma dalışı uzman eğitmeni gözetiminde asistanlar yaptırabilir. Uzman eğitmen mutlaka dalış yapılan bölgede olmalıdır.

4.Dalışlar mutlaka gündüz yapılmalıdır.

Dalış Ekipmanları:

Standart dalış ekipmanlarına ilaveten

 

 • Eğitmen(ler) ve asistan(lar) ve kursiyerler yedek hava kaynağı taşımak zorundalar ( 2. regülatör veya alternatif yedek hava sistemi
 • 10°C’ den düşük sıcaklıklarda ve 20m.’den derinde tüm eğitmenlerin,  asistanların ve kursiyerlerin birbirinden tamamen bağımsız 2 regülatörden oluşan sistemler kullanmaları önemle tavsiye edilir.
 • Bu tarz dalış aktivitelerinde tüm Uzman Eğitmenler, asistanlar ve kursiyerler inflatörü (tüpten besleme) olan bir tür denge yeleği (BC) kullanmak zorundadır
 • Tüm eğitmenlerin, asistanların ve katılımcıların manometresi (basınç ölçeri) olmak zorundadır.
 • Eğitmenlerin ve kursiyerlerin bıçak ve yazı tahtası olmalıdır.
 • Eğitmenlerin yeterli ışık verebilen bir fenerleri olmalıdır.
 • Her dalış çiftinde (iki kişide) en az 50 metre ipi olan bir makara olmalı.
 • Su altında belli bölgeleri markalamak için ucunda ağırlıklar olan küçük şamandıralar.

Diğer Ekipman/Malzeme :

 • Dalış şamandırası, giriş ve çıkış yerleri için işaretler
 • Oksijen tüpü olan bir ilkyardım seti
 • Haberleşme araçları (telefon, telsiz)
 • 5 metre derinlikte bir emniyet tüpü.

Diğer Şartlar            :

 • Dalış noktası kolayca görülebilecek şekilde şamandıra ile markalanmış olmalı.
  • Akın hızının ½ knottan hızlı olduğu sularda eğitim dalışı yapılmaz.
  • Dalışlar dekosuz olarak planlanmalıdır.
  • Olası deko beklemeleri için DECO 2000 tablosu kullanılmalıdır.

Gözetim                  :

 • Tüm kurs boyunca en azından bir uzman eğitmen daima hazır  bulunmalıdır.
 • Dalışları arama kurtarma dalışı uzman eğitmeni gözetiminde asistanlar yaptırabilir.
 • Uzman eğitmen mutlaka dalış  yapılan bölgede olmalıdır.
  • Kursiyerler hiçbir şartta gözetimsiz olarak suda bırakılamazlar.

Acil Durum            :

 • Seçilen bölge için uygun detaylı bir acil durum planı yapılmalı.Ve bu plan tüm personel ve kursiyerlere anlatılmalı.
 • Dalış bölgesini tanıyan en az bir eğitimli personel,  ilk yardım ve ilgili ekipmanlarla birlikte koordinasyon, denetim ve acil durum için bulundurulmalıdır.

6. KURSİYER BAŞARI KRİTERLERİ

Kursun sonunda kursiyerler aşağıdaki niteliklere sahip olmalı:

 1. Nitelikli bir Arama Kurtarma  dalış planlamasını, hazırlıklarını ve tekniklerini teorik ve pratik

olarak biliyor olmalı.

2.Arama Kurtarma  dalışında karşılaşılabilecek olası problemleri ve önlemlerini bilmeli ve anlatabilmeli.

3.   Sözlü ve/veya yazılı değerlendirmelerden başarılı olmalı.

4.   Dalış esnasında sualtı yön bulma tekniklerini uygulayabiliyor olmalı.

5.   Dalış esnasında yüzerliliğini kontrol edebiliyor olmalı.
6.   Dalış eşi sistemini doğru şekilde  uygulayabiliyor olmalı.

7.Kendisinden beklenen tüm becerileri istendiği şekilde stressiz olarak yapabilmeli ve tüm değerlendirmelerden başarılı olmalı.

7. MİNİMUM KURS SÜRESİ

1. Tavsiye edilen teorik ders adedi    :       2

2. Minimum süre                                :      a) Teorik ders      :      2 saat (2 ders)

b) Pratik (deniz)  :      4 adet arama kurtarma dalışı

3. Minimum dalış sayısı                     :      25  kayıtlı dalış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir