Mavi Bayrak Kriterleri

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

Mavi bayrak almak birçok kriterin gerçekleşmesi ile verilir. uluslararası ve ulusal denetimlerden geçtikten sonra mavi bayrak 1 senelik olarak başvuru sahiplerine verilir.

Mavi Bayrak Kriterleri Nelerdir ?

Not: parantez içinde (z) zorunlu kriter anlamı taşımaktadır ve gerçekleştirilmez ise başvuru sahibine Mavi bayrak verilmez.

ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME

 • Mavi Bayrak Programı ve diğer FEE eko-etiketi ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir. (z)
 • Sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilmelidir. (z)
 • Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir. (z)
 • Plajı kullananlara, yörede yer alan kıyı alanları ekosistemi, hassas doğal alanlar ve çevresel özellikleri ile ilgili bilgiler verilmelidir (z)
 • Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir.(z)
 • Yasalara göre hazırlanan plaj davranış kuralları panoda sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır. (z)

YÜZME SUYU KALİTESİ

 • Plaj, numune alım yöntemi ve numune alma takvimi konusundaki şartlara tamamen uymalıdır. (z)
 • Plaj, alınan numunelerin analizi konusunda yüzme suyu kalitesi analiz standartları ve şartlarına tamamen uymak zorundadır. (z)
 • Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir. (z)
 • Yüzme suyu değerleri, mikrobiyolojik parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır. (z)
 • Yüzme suyu fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır. (z)

ÇEVRE YÖNETİMİ

 • Plajın bağlı olduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Komitesi oluşturulmalıdır. (k)
 • Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm yasalara uymalıdır. (z)
 • Hassas alanların yönetiminde ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır. (z)
 • Plaj temiz tutulmalıdır. (z)
 • Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları, kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır. (z)
 • Plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır. (z)
 • Plajda geri dönüştürülebilen atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için imkanlar olmalıdır. (z)
 • Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (tuvalet-lavabo) bulunmalıdır. (z)
 • Sıhhi olanaklar temiz tutulmalıdır. (z)
 • Sıhhi olanaklar atıksu sistemine bağlı olmalıdır. (z)
 • Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır. (z)
 • Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri katı bir şekilde kontrol edilmelidir. (z)
 • Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır. (z)
 • Yörede deniz ve tatlısu hassas alanları varsa, buradaki doğal yaşamı izleme programı uygulanmalıdır. (z)
 • Plaj alanına ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşıma, bisiklet vb.) teşvik edilmelidir. (k)

CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER

 • İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeleri plajda bulundurulmalıdır. (z)
 • Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır. (z)
 • Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalıdır. (z)
 • Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır. (z)
 • Plajda kullanıcıların güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır. (z)
 • Plajda içme suyu bulundurulmalıdır. (k)
 • Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet, erişim rampası gibi imkanlar bulunmalıdır. (z)

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir