Yüzme Havuzu suyunda test nasıl yapılır ?

Güvenli ve sağlıklı bir yüzme havuzu için suyun düzenli olarak analizi yapılmalı ve dezenfekte edilmelidir. Pratik ve ucuz olması nedeniyle yaygın olarak kullanılan klorun aktif dezenfekte yapabilmesi için Ph ve serbest klor seviyesinin sürekli ölçülmesi gerekmektedir. Ayrıca yüzme havuzlarında bakteriyolojik, kimyasal ve fiziksel ölçümler yapılmaktadır. Kimyasal ölçümler için hızlı, pratik ve doğru sonuç alma noktasında […]

Türkiye’de cankurtaranlık ve gelişim süreci

Cankurtaranlık anlamlı güzel kutsal bir meslek cankurtaranlık yapabilmek için eğitimli olmak gerekmektedir. Peki bu eğitim nereden alınır ? Kim cankurtaran eğitimi verebilir. cankurtaran eğitmeni nasıl olunur? Eğitim verecek eğitmen nasıl ? kim tarafindan yetiştirilir ? Türkiye’de nasıl başladı ? sorular böyle çoğalıyor. cankurtaranligi anlamak için gelişim tarihini irdelemek gerekir. Cankurtaran eğitimleri Türkiye’de 1980 lere Federasyonun […]

Türkiye sualtı sporları Fedarasyonu ( TSSF )

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (kısaca TSSF), Türkiye’de sualtı spor kültürünü yaymak ve benimsetmek amacıyla, sualtı sporları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlemek, Uluslararası sualtı sporları ve dalış cankurtarma etkinlikleri ile ortaklaşa eğitim, belgelendirme, denetim koşullarını oluşturmak ve yürüten Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı özerk bir federasyondur. Branşlar Sualtı Hokeyi Sualtı Ragbisi […]

CAN YELEKLERİ ve CAN SİMİTLERİ

GENEL CAN YELEKLERİ ve CAN SİMİTLERİ Can yelekleri, onu giyen kişinin su üstünde kalmasını sağlayacak ve Can Kurtarma araçlarına çıkmasına engel olmayacak şekilde, yüzer bir maddeden yapılmış kurtarma donanımlarıdır. Teknelerde yolcu ve personel sayısının toplamı kadar can yeleği bulundurulmalıdır. Eğer ailemizde veya misafirlerimiz arasında çocuk bulunuyorsa, çocuk adedi kadar ilave can yeleği bulundurulmalıdır. Can yeleklerinin […]

Jetski Kullanırken Dikkat Edilecekler

Jetski Kullanırken Dikkat Edilecekler DENİZE/GÖLE BİR ARAÇLA AÇILDIĞIMIZDA, “BİLELİM YA DA BİLMEYELİM”, UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR VARDIR. BU NEDENLE EN İYİSİ, BİLMEDİĞİMİZ KURALLARI ÖĞRENMEKTİR. Jetski’yi, sahillerin “hırçın ve sevilmeyen çocuğu” yapmaktan kurtaracak olan, bilinçli Jetski kullanıcısıdır. Çevremizden saygı görmek için, önce bizim çevremize saygılı olmamızın gerekliliği yadsınamaz. Konuyla ilgili yasal düzenlemeyi okumak için tıklayınız. Jetski Alırken/Kiralarken Şunları […]

Cankurtaran Talimati

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU CANKURTARMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, ülkemizde deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda, su parklarında ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak […]

Hipervantilasyon ve sığ su bayılması (Blackout)

Hiperventilasyon ve Sığ Su Bayılması (Blackout) Ek teçhizatı bulunmayan bir cankurtaran, yalnızca kanındaki ve solunum yollarındaki ölü boşlukta bulunduğu kadar oksijen stoğuna sahiptir. Dalma süresini uzatmak için, kandaki oksijen miktarı (O2) daha çok ve derin nefes alıp verilerek etkin bir şekilde arttırılamaz. Normal şartlar altında hemoglobinin oksijen doyumu (hemoglobin : oksijen taşıyıcısı) yaklaşık olarak %98’dir. […]

Cankurtaran nedir ?

Cankurtaran nedir? Bu yelpaze, endişeli bir ebeveynden, halka açık bir yüzme havuzundaki gözetleyiciden, iç ve sahil suları konusunda ileri eğitimler almış su kurtarma hizmetlerinde görev alan kişilere kadar uzanmaktadır. Bu bölümde bahsedilecek tekniklerin ve yöntemlerin birçoğu, su kurtarma alanındaki modern ve çok etkin kurtarma metotlarının temelini teşkil etmektedirler. Cankurtaranlık, sudaki tüm kurtarma operasyonlarının esası ve […]

TSSF’de Cankurtaranlık

Cankurtaranlık Büyük kişisel özveri, Uzmanlık bilgi ve becerisi Sorumluluk ister… Sağlam bir eğitim ve elde edilen beceriler, derece derece yapılan sınavlarla birlikte, önemli gereklilikleri oluşturmaktadır. Bu nedenle TSSF Cankurtaran Eğitimini tüm faaliyetleri içerisinde yetkili olduğu en önemli konulardan biri olarak ilan etmiştir. Kapsamlı eğitim konuları sayesinde, yeni yönetmelikle birlikte, cankurtaranların performans ve eğitim standardını yükselterek, […]